Generalforsamling 2017

Velkommen til Hvidovre Bådelaug - HBL

 

Referrat af generalforsamling i HBL 22/11 2017

 

1.Valg af dirigent

-Henning Hansen

 

2.Formandens Beretning

 

Velkomst til de nye medlemmer

Orientering om slusebroen for cyklerne – den skal forhåbentlig udskiftet

Sydhavnsklubberne har alvorlige problemer, der er overvejelse om nedlæggelse – det kan betyde ændret drift af slusen.

Bestyrelsen har i overvejelser om en fremtidig fornyelse af bådbroen – men det er ganske omkostningskrævede

 

Brian spurgte om der skulle lægges armering i jorden foran klubhuset

 

Beretningen blev godkendt

 

3.Annie fremlagde regneskabet som blev godkendt

 

4.Der var ingen ændringer til størrelsen af kontingentet

 

5.Indkomne forslag:

 

a.Erik Jørensen har forslået visse ændringer ved huset og terrassen

b.Der var forslag om tømmerflådeudflugter

 

6.Anni Bjerg blev genvalgt som kasserer

 

7.Anders Børsen blev valgt til bestyrelsen

Rene udtræder

Palle P og Jakob K blev genvalgt

 

8.Rudolf S og Henrik A blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

 

9.Henning H genvalgt som revisor, Ingolf C genvalt som 1. suppleant.

 

10.Til broudvalget blev Martin Sørensen valgt, Anders Børsen udtræder, og Hung og Palle blev genvalgt

 

11.Festudvalget genvalgt – Mogens Bruun, Anette Holt og Ellen Jensen

 

12.Evt. Brian påpegende at folk skal have styr på deres fortøjninger, og der bør strammes op.

 

Genveje til viden om HBL

Copyright © All Rights Reserved