Januar 2017

Velkommen til Hvidovre Bådelaug - HBL

 

Referat af Bestyrelsesmøde HBL den 9. januar

 

 

Til stede: Leon, Benny, Rudolf. Annie, Palle, Alex, René, Jakob

 

1. Godkendelse af referat

2. Konstituering af bestyrelsen

3. Gensidig info

4. Evt. Skade på bro

5. Økonomi

6. Evt.

 

Ad 1. Godkendelse af referat

Godkendt

 

Ad 2. Konstituering af bestyrelsen

Vi fortsætter uændret.

 

Ad 3. Gensidig info

I forbindelse med stormfloden Huset er 162 over kvote – og vandet var ca. 140 over, så vi slap i denne omgang, men tak for alle der stillede op.

Kompressoren er reddet og der lidt skader på selve broen

Den 28. januar er der slusefrokost. Hvis man melder sig til, og ikke kommer, ellers betaler man selv.

Der har været en del tecknofester på Tippen, som larmer meget. Der har været påstået de havde tilladelse, men der gives ikke tilladelse fra By og Havn. Så det er ikke tilfældet.

Der er møde om den fremtidige trafik, også søtrafik, 12.2 i Karensminde.

Der er stadig lidt fejlalarmer, vi overvejer af sætte strøm til tastaturet, det virker ikke altid så godt.

Der er kommet en ny gasrygeovn. Den fungerer rigtig fint.

 

Ad 4. Evt. Skade på bro

 

Der er lidt efter stormfloden, det er ikke akut, og vi kan lave det på en weekend. Så der er ikke basis for at søge om erstatning.

 

 

Ad 5. Økonomi

 

Vi råder over 143.817.64 kr.

 

Ad 6. Evt.

 

Dato for arrangementer i år:

Pligtarbejde: 18. og 19. marts og 25. og 26. marts

Standerhejsning: lørdag den 1. april 14

Sommerfest: 17 juni kl. 14.

Standerstrygning 4. november. 14

Generalforsamling den 22. november kl. 19 – forudsat Lille Friheden er ledig

Julefrokost for bestyrelse mv. den 9. december

 

 

 

 

 

Genveje til viden om HBL

Copyright © All Rights Reserved