November 2016

Velkommen til Hvidovre Bådelaug - HBL

 

Referat af bestyrelsesmøde i HBL – 7.11.2016

 

Tilstede: Leon, Benny, Johnny, Anni, Palle, Jakob,

Afbud: Rene og Palle

 

1. Gensidig information

2. Generalforsamlingen

3 Pligtarbejde

4. Økonomi

5 Evt.

 

Ad. 1. Gensidig information

Der er generalforsamling i Sydhavnsklubberne den 24. november. Leon kan ikke komme, hvis Benny kan deltager han.

Leon har talt med pladsmanden i Hvidovre Havn. Han vil gerne opfordrer til, at vi koordinerer vores optagning og søsætning. Leon vil formidle dette videre på generalforsamlingen.

Der er lavet om på Is-vagterne – Birger har taget over Hardy

10-12 er der Banko – Mogens har taget initiativet - der er allerede 21 deltagere ud af de 30 mulige.

Vej og Park – der vil kun blive slået græs et par gange pga. besparelser.

Julefrokost den 3.12 kl. 14 for de bærende kræfter.

 

Ad. 2. Generalforsamlingen

Beretning – der er ikke sket så meget…

Anni bestiller mad – Bruno henter.

 

Ad. 3 Pligtarbejde

Vi vil gerne have et sommerpligtarbejde. Det vil blive meddelt på generalforsamlingen

 

Ad. 4. Økonomi

Kassebeholdning: 170.631,22

 

Ad. 5 Evt.

Intet under evt.

 

 

 

 

Genveje til viden om HBL

Copyright © All Rights Reserved