Seb 2017

Velkommen til Hvidovre Bådelaug - HBL

 

Referat – ordinært bestyrelsesmøde mandag 4. september 2017, Kl. 19:00 i Klubhuset

 

Til stede: Benny, Palle, Johnny, Rudolf, Henrik, Annie, Leon, Jakob

Afbud; René

 

1. Meddelelser fra formanden

Sydhavnsklubberne skal have ekstraordinært generalforsamling, for at finde en ny kasserer – den 7/9. Der er ingen fra bestyrelsen der kan komme.

Der mangler akut slusevagter – vi tager det op på generalforsamlingen om vi skal vi fortsætte med at være med.

Strandørehuset – Rudolf koordinere med en af dem der kender huset, for at se om der er noget af vores

Der er blevet stjålet 2 store motorer – Kaj og Wang har mistet.

Der er blevet aflæst vand.

Der er blevet stjålet mange ruser.

 

2. Generalforsamlingen – 22 november.

Indkøb af smørrebrød -

Benny henter nøgle

René vil helst ikke være i bestyrelsen – men Anders Børsen vil gerne med i bestyrelsen og ud af broudvalget.

 

3. Efterårets pligtarbejde, hvad skal priorers

Det sædvanlige – men tårnet er i ringe stand – der er møde på onsdag - Hung kommer med et udkast til en bedre løsning.

Til foråret skal der males Vindskeder.

Leon savner søvand på broen – broudvalget overvejer det.

 

4. Status på ventelise til skure

Der er 3 på venteliste, men nok kun 1 seriøs.

 

5. Økonomi

166.280,27

 

6. Evt.

Anni spørger om der skal være en hovedrengøring - generelt mener de fleste i bestyrelsen er her er ret pænt.

Der er indhentet et på en ny flydebro – den koster ca. 2.2 mio. kr.

Tilbud på kollektiv ansvarsforsikring – Jakob får policenummer

Beredskab når folk er på ferie – Leon og Benny koordinere før ferie.

Der er ikke de store problemer med du nye medlemmer i år.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved