Hvidovre bådelaug

Velkommen til Hvidovre Bådelaug - HBL


Hvidovre Bådelaug - HBL -  www.hvidovrebaadelaug.dk


Hvidovre Bådelaug er en forening stiftet for at stille bådpladser og klubhus til rådighed,  sikre sammenhold mellem medlemmerne, og medvirke til at højnelse af godt sømandsskab. Alle borgere med bopæl i Hvidovre er velkomne som medlemmer. HBL vil gerne ses som en åben forening med plads til alle der ønsker at bidrage til foreningens formål. Er du ikke borger i Hvidovre, kan du leje en bådplads uden at være medlem, hvis der er ledige pladser.


GENERALFORSAMLING ER FLYTTET TIL DEN 27/11 PGA LOKALEMANGEL

Tryk på pop ikonet for at se indkaldelsen.


Slusens åbningstider i 2019 

Fra og med 1. september til og med 10. november

Alle dage  kl. 9.00 - 10.00  & 16.00 - 17.00


Genveje til viden om HBL

Copyright ©  All Rights Reserved