Hvidovre bådelaug

Hvidovre Bådelaug - HBL -  www.hvidovrebaadelaug.dk


Hvidovre Bådelaug er en forening stiftet for at stille bådpladser og klubhus til rådighed,  sikre sammenhold mellem medlemmerne, og medvirke til at højnelse af godt sømandsskab.Alle borgere med bopæl i Hvidovre er velkomne som medlemmer. HBL vil gerne ses som en åben forening med plads til alle der ønsker at bidrage til foreningens formål.HUSK: Generalforsamling den - 23-11-23, Kl. 19:00 generalforsamling i HBL i Lille Friheden


HBL er blevet hårdt ramt at stormflod - og broerne er blevet meget ødelagt. 


Mange medlemmer har deltaget aktivt i oprydningen - STORT tak for det. 


Bestyrelsen er sammem med broudvalget igang med at lave en plan for genopbyrningen. Stormflodsdækningen dækker ikke broer, så vi skal skaffe egne midler til dette - midler som HBL ikke selv har. Vi søger derfor fonde og er i dialog med kommunen. Vi er endvidere igang med at indhente tilbud på dele af broen, som er en forudsætning for at kunne søge midler. Det tager lidt tid, derfor har vi pt ikke en klar plan, men arbejder med flere muligheder. Det vil vi meget gerne orientere om på den kommede generalforsamling, herunder mulige tidsplaner, og konsekvenserne for bøjepladser i 2024 mv. 


Generalforsamlingen er Torsdag den 23. november 2023, kl. 19:00

Generalforsamlingen afholdes i ”Lille Friheden” – Aktivitets salen (Lige overfor Q8 på Lodsvej).

Adgang og stemmeret har alle A & B medlemmer, venteliste til medlemskab(sommerplads) og ægtefæller/samboende kan deltage uden stemmeret.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.  16-11-2023.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelagt af kassereren.
 4. Fastsættelse af kontingent og indskud.
 5. Indkommende forslag
 6. Valg af Kasserer Anni Bjerg, villig til genvalg.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, Jakob Kjellberg; Rudolf Straarup ,Michael Joensen.
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleant, Lone Weiland, villig til genvalg. Henrik Andreasen genopstiller ikke, bestyrelsen forslår Stig Hansen
 9. Valg af 1 Revisor Henning Hansen og 1 revisorsuppleant Ingolf Christiansen villig til genvalg.
 • Valg af, 3 broudvalgsmedlemmer Lone Weiland, Henrik Andreasen, Ronnie Tranemose Villig til genvalg
 • Valg af øvrige udvalg, herunder festudvalg, Anette Holt/Johnny

Holt, Anette Schultz, Mik Sørensen, Daniel Egholm villig til genvalg

Tilmelding til spisning ved generalforsamlingen skal foregå pr. mail til Anni Bjerg e-mail: akbjerg@mail.dk – senest torsdag den 16.11.2023.


Forslag til vedtægtsændring generalforsamling.

 

 • 5.16.Såfremt et medlem ikke har fået sin båd i vandet inden 1. Juni eller givet bestyrelsen skriftlig meddelelse om andet

tidspunkt for søsætning disponerer bestyrelsen frit over pladsen.

Erstattes af ny

 • 5.16.Såfremt et medlem ikke har fået sin båd i vandet inden 1. Juni eller givet bestyrelsen skriftlig meddelelse om andet

tidspunkt for søsætning inden for makismalt 30 dage disponerer bestyrelsen frit over pladsen. Er båden stadig ikke

kommet i vandet senest den 1. juli disponerer bestyrelsen frit over pladsen.OBS: Det er kun tilladt at køre ned til klubhuset, hvis du skal læsse noget af eller bruge slæbestedet -  derefter skal du STRAKS parkere bilen oppe på parkeringspladsen!
 

Genveje til viden om HBL