Hvidovre bådelaug

Hvidovre Bådelaug - HBL -  www.hvidovrebaadelaug.dk


Hvidovre Bådelaug er en forening stiftet for at stille bådpladser og klubhus til rådighed,  sikre sammenhold mellem medlemmerne, og medvirke til at højnelse af godt sømandsskab.Alle borgere med bopæl i Hvidovre er velkomne som medlemmer. HBL vil gerne ses som en åben forening med plads til alle der ønsker at bidrage til foreningens formål.


NYT UNDER PLIGTARBEJDEHBL er blevet hårdt ramt at stormflod - og broerne er blevet meget ødelagt. 


Mange medlemmer har deltaget aktivt genopbygningen - STORT tak for det. 


Der er indhentet tilbud på genopbygning af broen - men finansiering mv tager tid. Det  er ikke realistisk med bøjepladser i 2024! 

OBS: Det er kun tilladt at køre ned til klubhuset, hvis du skal læsse noget af eller bruge slæbestedet -  derefter skal du STRAKS parkere bilen oppe på parkeringspladsen!
 

Genveje til viden om HBL