feb 2024

Referat af bestyrelsesmøde i HBL den 21/2 2024

 

Afbud fra Lone, ellers fuldtallige.

 

1. Konstituering af bestyrelsen

Uændret konstituering.

 

2, Drøftelse af generalforsamlingen 

 

Der var enighed om, at generalforsamlingen var gået god. Referatet var der ikke bemærkninger til

 

3, Information om mødet med Kommunen 7 februar mv.

 

Der har været et møde med en person som ville hjælpe, men som viste sig ikke at være seriøst. Så vi gik videre med CGI og Zøllner.  

 

Der har være møde med kommunen den 7 feb. – efter nogle aflysninger – med Borgmesteren og hans stab. Der er et krav om af HBL bliver godkendt som folkeoplysende for at få støtte, samt miljø godkendelse.

 

Forslaget til de reviderede vedtægter som kommunen har – blev gennemgået – og der var opbakning til at gå videre.

 

Kommunen vil hjælpe med at finde nogle

 

4. Økonomi status

 

Kassebeholdning 336.248

104.149 mobilepay indsamling.

 

Der er et forslag i Strandøre grundejerforeningen og at give 50.000 kr. – vi håber at der kommer mange der vil støtte det.

 

5. Broudvalget

Det er et fantastisk arbejde der er lavet.

 

6. Mærkedage  (Fest/Aktivitetsudvalget) fastsættelse af datoer

  1. april kl 12

Sommerfest (og lille jubilæum) – lørdag den 15/6. – kl 16

Standerstrygning – 2/11 kl 12.

Generalforsamling – i november efter lokale er

Julefrokost – 30 november. – kl 14.

 

7. Information om slusen

Der har været slusefrokost i jagten. Det var hyggeligt. Vi har fået tildelt uges vagter.  Der bliver også en fiskekonkurrence.

 

8. Evt 

Leon laver et skriv til alle medlemmer på mail om status på broen – herunder udsigterne til at få bådene i vandet.