Generalforsamling 2017

Referrat af generalforsamling i HBL 22/11 2017


1.Valg af dirigent

-Henning Hansen


2.Formandens Beretning


Velkomst til de nye medlemmer

Orientering om slusebroen for cyklerne – den skal forhåbentlig udskiftet

Sydhavnsklubberne har alvorlige problemer, der er overvejelse om nedlæggelse – det kan betyde ændret drift af slusen.

Bestyrelsen har i overvejelser om en fremtidig fornyelse af bådbroen – men det er ganske omkostningskrævede


Brian spurgte om der skulle lægges armering i jorden foran klubhuset


Beretningen blev godkendt


3.Annie fremlagde regneskabet som blev godkendt


4.Der var ingen ændringer til størrelsen af kontingentet


5.Indkomne forslag:


a.Erik Jørensen har forslået visse ændringer ved huset og terrassen

b.Der var forslag om tømmerflådeudflugter

 


6.Anni Bjerg blev genvalgt som kasserer


7.Anders Børsen blev valgt til bestyrelsen

Rene udtræder

Palle P og Jakob K blev genvalgt


8.Rudolf S og Henrik A blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.


9.Henning H genvalgt som revisor, Ingolf C genvalt som 1. suppleant.


10.Til broudvalget blev Martin Sørensen valgt, Anders Børsen udtræder, og Hung og Palle blev genvalgt


11.Festudvalget genvalgt – Mogens Bruun, Anette Holt og Ellen Jensen


12.Evt. Brian påpegende at folk skal have styr på deres fortøjninger, og der bør strammes op.


Genveje til viden om HBL