Seb 2018

Referat fra bestyrelsesmøde i HBL 1. september 2018 kl.19:00


Til stede:  Johnny, Benny, Anni, Rudolf, Benny, Jakob. Leon, Palle, Andersen B.

1 Information fra Formanden

Slusen i 2019 – man vil forsøge med udvidet åbningstid – mener det bliver en udfordring da vi allerede er udfordret. Anders vil gerne hjælpe til næste år.

Der har været klager for uautoriseret gennemsejlinger så er slusen blevet låst til de officielle vagter. Det blev foreslået at man fx kunne bruge folk i samfundstjeneste til at betjene broen.

Der er forslået at nedsætte hastigheden på vej ind mod

15/9 har bådklubben molen arrangeret en tur – med fiskekonkurrence – der er tilmelding den 9/9.

Der er slusefrokost enten den 17/11 eller i marts 2019.

Der blev afholdt sommerfest – afbrændingsforbuddet skal overholdes – hvilket det blev til gråsælernes

Leon – forslår der bliver afholdt en afrigger tur engang slut i september – Leon laver et opslag.   

Per 12/7 – vi har 109 medlemmer – 28B medlemmer og 13E medlemmer. B medlemmer trækker et stort læs – det er vi taknemmelige for.

Der er indført opstamning ved optagning – tovværk i begge ender – 1, 8, 15, 18, 22, 25, 26, 29 – November 1, 5, 12, 15, 20, 22, 27 – ejer skal være til stede, og bukker skal være i orden som der skal være betalt kontingent. Der er maksimalt 15 min højtryksspuling.


- 2 Drøftelse af generalforsamlingen – torsdag den 22. november

Benny skal hentet nøgle onsdag den 21.

Festudvalget bestiller mad 


- 3 Status på nye medlemmer

16 faste nye – 13 sommerpladser.

Vi har drøftet en ønske om medlemskab fra et tidligere medlem – hvor vi har vurderet at de tidligere erfaringer med medlemmet – ikke fordre et nyt medlemskab.


-4 Økonomi/Kontingent 2019

214.494,95 kr. – vi fastholder kontingent til næste år.


- 5 Indkøb til HBL

Vi har fået en rykker fra Jahns låseservice fra nogle regninger. Der har været en fejl med en e-mail.


- 6 Sommerplads

Det blev diskuteret i hvilket omfang man kunne få sommerplads flere år i træk – jf. vedtægterne kan man godt. Vi har ikke så mange sommerpladser af det bliver noget stort problem.


- 7 Drøftelse af efterårets arbejde bro/hus

Vindskeder – Birgers søn har et stilads der skal sættes op.

Leon synes broen er vakkelvorn. Rudolf ved ikke om man kan gøre så meget ved det.

Der er et par standere der er rådne.

Der er massere af pæle – problemet er at det svært at få i – vi skal have lavet et nyt ramslag…. Det gamle er kørt på lossepladsen. Hvis Hung mv. ikke kan lave et nyt selv – så skal vil have købt noget hjælp. Anders vil få Hung til at lave en tegning.

Vi har en gammel bro som vi lapper lidt efterhånden.


- EvtGenveje til viden om HBL