Januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i HBL 4. januar 2016 kl.19:00

Referat af bestyrelsesmøde den 4/1 2016

Afbud fra Benny og Rudolf – ellers fuldtallig inkl. festudvalget.


1.Konstituering af den nye bestyrelse

Uændret sammensætning.

Jakob fortsætter som sekretær

Benny fortsætter som næstformand


2.Gensidig 0rientering

Der sker nogle ændringer i Suset i ledelsen – det er positivt for det fremtidige samarbejde.

Slusefrokost på mellemfortet den 23/1 kl. 13 – Tilmelding til Leon.  Skrives på hjemmesiden.

Banko og generalforsamling løb fornuftigt.

Vi vil gerne supplere de almindelige aktiviteter med en fælles sejltur i år.


3.Datoer for aktiviteter i det nye år.

Standerhejsning: Lørdag den 16. april – kl 14.00

Sommerfest:

Standerstrygning:

Generalforsamling:


4.Drøftelse af aktiviteter på broen

Der er nogle brædder der er løse, og el skal nok laves så det bliver mere uafhængigt af pumpen. 

Ellers er det de sædvanlige aktiviteter på broen. Der er lidt pæle endnu.


5.Økonomi

149.605,17 er balancen.


6. Opdatering af hjemmesiden.

Den bliver opdateret med nye vedtægter, bestyrelse, og referat fra generalforsamling mv.


7. Evt.

Intet under evt.
Genveje til viden om HBL