April 2021

Referat af bestyrelsesmøde i HBL den 19/4 2021

Afbud fra Per, Henrik og Rudolf

 

 

 1. Information fra formanden

Leon har snakket med kommunen om parkeringspladsen, herunder om kommunen kunne sætte større skraldespande op.

 

Kommune har set på vores bro ved mørtelrenden, som de mener er opført uden tilladelse. Leon fortalte, at der har været en form for bro altid.  De ville ikke gå videre med det.

 

Kommunen er særdeles kritiske over for kørsel og parkering ved HBL. Vi stammer op, og skriver en mail til alle medlemmer om reglerne, herunder at det kan få konsekvenser for medlemskab ved manglede efterlevelse & Husk: Når slæbestedets motor bruges, så skal der være en afspærring på. Dette skrives også til medlemmerne. Leon skriver noget som Anni kan sende ud

 

 

 1. Fortøjningstjek og hjælp v. Arne

 

Vi har samme ordning som sidste år, hvor nye medlemmer holdes i hånden og henvises til Lone som stiller op.

 

 

 1. Økonomi v. Anni

 

341.860,59

 

 

 1. Beslutning af rammebeløb til broudvalget – bestyrelsen

 

Vi afsætter en ramme på 10.000 af som Anni kan skrive for resten af året, uden det skal foreligges bestyrelsen. Hvis der er brug for mere skal det over bestyrelsen.

 

 1. Status fra broudvalget

Det er styr på det – der mangler lidt maling på listerne – som bliver lavet til sommer. Lille Palle ser på motoren til ramslag – og bliver fritaget for pligtarbejdet.

 

 1. Intro af nye medlemmer v. Jakob – Arne

Vi har en systematisk introduktion, og det fungerer godt. 

 

 1. Mærkedag - årshjul

17/4 standerhejsning, Sommerfest 19/6, fælles Sejlads, 14/8, Standerstrygning 6/11 kl 14, Julefrokost 27/11 Generalforsamling, 18/11 (Leon se om Lille Friheden er mulig)

 

 1. Slusevagter v. Leon

Vi mangler som altid slusevagter. Der handler om sprede rygtet om at det hyggeligt – og der er julefrokosts i januar til de frivillige. Man kunne også prøve at rekruttere lidt flere medlemmer i nærområdet.

 

 

 1. Slæbestedet v. Jakob

Arne ser på mulighederne for en vedligeholdelse af slæbestedet.

 

 1. Venteliste status og opkrævning af venteliste gebyr Dkr 200,-

Der er 2 på venteliste til jollepladser - 10 på midterbassin – 1 til det dybe.

 

Jakob sletter det med udenbys på hjemmesiden og vi arbejder i retning af at få indkrævet betaling for ventelisten jf. vedtægterne.

 

 1. Næste møde

Mandag den 7. juni med spisning. Kl 1900

 

 

 1. Evt.

Jakob opdaterer telefonnummer til Henrik Andreasen 21818959.

Genveje til viden om HBL