April 2018

Referater fra møde i HBL - April 2018Referat af HBL – Bestyrelsesmøde den 9/4 2018


Afbud fra Henrik og Rudolf – ellers fuldtallige.


1. Orientering

2. Status på plads tildeling

3. Status på pligtarbejdet

4. Økonomi

5. Evt.


Ad 1. Orientering

Der er kommet tilmelding til Slusevagter. Motiver gerne flere til at melde sig til at tage vagter.

Der blev stillet spørgsmål til muligheden for at spørge til automatisering af slusen via sluselauet/sydhavnsklubberne.

Leon fortalte om at der er udfordringer i de relevante foreninger – men Leon ville snakke med Jørgen S.

Driften af Havnen skal i EU kan i udbud – det bliver spændende at se hvad skal ske.

Vi ligger den røde både båd i vandet på en af jollepladserne – der skal laves fortøjninger i den forbindelse.


Ad. 2. Status på plads tildeling

17 nye medlemmer

3 stykker sommerpladser.

2 Reserveret

Det ser godt ud.


3. Status på pligtarbejdet

Der er en af slangerne der ligger oppe – den skal tynges ned – det gør Alex. Der mangler også kantlister et par steder.

Broudvalget arbejder på at samle sammen til en arbejdsdag – så kan nogle af de der blev aflyst som gerne vil lave det komme.


4. Økonomi

219.277,48


5. Evt.

Et medlemsskab blev diskuteret. Der bliver sendt en advarsel.
Genveje til viden om HBL