Mar2014

Referat fra bestyrelsesmøde i HBL 3. marts 2014 kl.19:00


Deltagere : Anni, Benny, Alex, Palle,John

Afbud        : Jakob, Henrik, Johnny


Dagsorden:

1. Godkendelse af referat:

Besparelsen på EL er for lille til at skifte udbyder - ellers er referatet godkendt


2. Gensidig information:

Vi har fået et lille beløb retur fra Top Danmark - Anni forsøger, at identificere hvad det er ud fra forsikringsoversigten.

Trådløs alarm til Lauget's hus og værksted indkøbes af Palle Jørgensen

ca. DKK2500,- i basis udgave + tilbehør abonnement årligt DKK 200,-

Der indkøbes mågeskræmmer som sættes op på broen som forsøg, pris Ca. DKK 4000,-

Jubilæums fest:

Besluttet at HBL giver DKK 200,- pr. medlem der opkæves DKK 100,-  i egenbetaling pr. person.

festudvalget arbejder videre med planlægning af arrangementet, sammen med øvrige interesserede.


3.Møde med bro udvalget : mødet var en succes , arbejdsopgaver er fordelt i bro udvalget, hvilket skulle give en beder flow på alle hold.

Udskiftning af pælene har 1. prioritet udskiftning af hvide kanter på broen, maling af klub båd, maling af døre til værkstedet. Låg til septiktank skal udskiftes.


4. Oprettelse af nødliste:

Ved indskrivning i Marts 2014, oprettes samtidig ny nød liste som man kan skrive sig på, såfremt man er villig til at yde/modtage gratis hjælp fra øvrige medlemmer ved havari.


5. Økonomi:

DKK143.520,27 kasserne oplyste  kassebeholdningen pr 03-03-2014


6. Evt :

Næstemøde : mandag 05-05-2014, kl. 19:00


Referent: Leon TilgaardGenveje til viden om HBL