Feb2014

Referat fra bestyrelsesmøde i HBL den 3. februar 2014


Til Stede: Leon, Anni, Benny, Jakob, Alex

Afbud: Palle, John


1. . Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt


2. Gensidig orientering

Der har været Slusefrokost. 2 mødte ikke op.  HBL gav en flaske snaps

Der er et par pæle der er løftet af isen.

Vi får laver en ny fortøjningsanvisning på hjemmesiden

Jakob sender et link til Leon om billigere elselskab.

Alex undersøger om hvad en koster skruekompressor, og tager et datablad med.


3. Økonomi

Kassebeholdningen er 136.212


4. Tilbud fra Topdanmark - løsøre forsikring

Vi har modtaget et tilbud fra Topdanmark. Tilbuddet er på ca. 1.200 kr. Selvrisikoen er på 5.000 kr.

Det blev aftalt at vi køber forsikringen.


5. Video overvågning v/ Palle Jørgensen

Der blev udsat til næste møde, da Palle var fraværende.


6. Dato for møde med Broudvalget

Det blev forslået den 15/2 kl. 10:00. Leon sørger for kontakt til broudvalget.


7. Hjemmeside

Det blev besluttet at referat rundsendes – hvis ingen reagerer inden 3 dage – så kommer det på hjemmesiden.


8. Eventuelt.

Hvad gør vi, hvis vi ikke kan leje pladserne ud? Det blev besluttet at vi pt. afventer udviklingen.


Genveje til viden om HBL