November2018

Referat fra bestyrelsesmøde i HBL 5. november 2018 kl.19:00


Til stede: Anni, Leon, Jakob, Benny, Rudolf, Palle, Johnny, Anders1. Gensidig information

Anders Børsen – Der er problemer med fortøjningerne – og Benny har sat skilte på – man hvad kan man gøre. Vi kan udelukke bådplads. Det vil blive taget under beretningen at det er et antal der ikke får plads næste år. Vi skal videodokumentere – og Benny vil gerne have en med ud på broen.


Rudolf fortæller der er pæleorm i vores bro – det kan godt gå hen og blive et problem. Men først og fremmest skal vi have lavet et tårn til ramslaget. Hung vil gerne – men han har dårligt tid. Hung mener han kan lave det inden for et par måneder - - hvis ikke så må vi få lavet det. Det er svært uden ramslaget, da mange der står i kalk, så vi har svært ved at vibrerer det ned. Vi skal også overvej hvor tunge både som vi kan have på vores gamle bro.


På torsdag dem 8/11 kl 19 er der møde om slusevagterne – Rudolf tager den.2. Generalforsamlingen

Der er ikke indkommet nogle forslag


3. Drøftelse af dispensations ansøgning

Vi har fået en dispensationsansøgning om fortsat medlemskab for et medlem (Flemming) der flytter til Frederiksberg – der blev bevilliget.4. Drøftelse af tilbud på varmepumpe

Det er kommet et tilbud på 15.500 – kommunen har sagt ok. Vi vurderer at forbruget er for lille til at det kan svare sig.


5. Økonomi

Ca - 59.000 i overskud  – 270.385.90 i kassen.6. Arbejdsopgaver til pligtarbejde

Benny køber dbl. brød den 17/11 – så det dækker ind.

Rudolf – Port, opslagstavle, sternbrædder og det sædvanlige. Der er et par lysstandere der skal udskifte, og en del brædder der er gået og brohoved er gået fra. Der vil blive taget kontakt til det medlem der er ansvarlig for skaden om at tage kontakt til forsikringsselskabet.


7. Standerstrygning

Alt ok. Festudvalget har styr på det. Anders og Mogens sørger for øl og vand.


8. Evt

Bent aftræder fra pumpehold – men der er fundet en afløser.

Den 1.12 er der julefrokost.

Husk at komme kl. 18 den 22. til generalforsamlingen – Benny henter nøglen.
Genveje til viden om HBL