Bestyrelsesmøde feb. 2023

Referat af bestyrelsesmøde i HBL

06-02-2022

 

Til stede: Bestyrelse, Festudvalg & Broudvalg.  

Afbud: Rene & Henrik

Udeblevet: Rudolf,

 

  1. Godkendelse af dagsordenen

 

Man er velkommen til at kontakte Leon hvis man vi l have noget på dagsordenen, .

 

2 Godkendelse af ref fra Generalforsamlingen 2022

 

Vi besluttede ikke at fortsætte traditionen med at uderskrive referatet fra generalforsamlingen af dirigenten

 

 

3 Gensidig orientering

Der er kommet ny grussti – på baggrund af at henvendelse af stenen var svære at køre cykel mv

 

Der kommer opslag med slusevagterne. I perioden 1/5-1/9 bliver åbningstiderne i weekenderne fra 17-19

 

Kommunen og Havnen har foreslået fri badning i hele havnen – det har sluselauget indvendt at det kunne blive temmelig farligt.

 

Hvidovre Havn er færdig med uddybningen – og der kommer nye brohoveder/moler med trapper til badning på nordmolen og noget stakit på sydmolen. Roklubbens klubhus forventes nedrevet – og erstattet med nye faciliteter. Jagten er i spil til flytning.

 

4 Festudvalg

 

Mærkedage:

 

Standerhejsning: 15/4 -  kl 12

Sommerfest: 17/6 – kl 16

Standerstrygning: 4/11 – kl 12

Generalforsamling: kommer senere

Julefrokost: 9/12 – kl 14.

 

Festudvalget indkøber en ny pavillon/telt som erstatning for den der gik i stykker.

 

Festudvalget vil arrangere hjerte kursus via Hjerteforeningen – de melder ud.

 

 

5 Økonomi

 

385.143 kr.

 

 

6 Pligtarbejde/Pladstildeling 

 

 

Pligtarbejde.

11 & 12 marts

17 & 18 marts

 

Indskrivning

22/3: 17-19

25/3: 12-14

 

Der er 3 jollepladser tilbage - vi opskriver nye på ventelisten, efter vedtægterne.

 

Der skal skiftes nogle pæle – laves 4 kryds – og det sædvanlige.

Ramslaget er blevet renoveret – tak til Anders Børsen og Palle

 

7 Evt.

Intet

 

Genveje til viden om HBL