Februar

Referat fra bestyrelsesmøde i HBL den 2/2 2015


Afbud: Henrik Andresen ellers fuldtallig


Festudvalget & broudvalg deltog i bestyrelsesmødet.1. Fastsættelse af datoer for årets arrangementer v/festudvalget


Standerhejsning – 11/4 – kl 14

Sommerfest – 20/6 kl 14

Generalforsamling – 26/11 kl 14.

Standerstrygning – 7/11 – kl 14

Generalforsamling: 5/12 – kl


Det blev aftalt at alt kører som det plejer – altså festudvalget har frie hænder til at gøre som de vil. Sommerfesten blev rykket til kl. 14.2. Drøftelse af pligtarbejde v/Broudvalgsformanden Rudolf Staarup (Strandørehuset)


Leon ønsker at Strandørehuset bliver tømt og om vi i fremtiden vil bruge det. Taget er utæt og det regner ind, og vil kræve en del arbejde. Broudvalget overvejer om huset skal bruges, i så fald skal vi sætte det i stand.


Hung arbejder med et nyt spil. Men der er mange ting der skal arbejdes med. Den væsentligste forudsætning er at det skal være sikkert. Anders får prisen på et nyt – og så tager vi stilling. 


Der er temmelig mange pæle der skal op og ned igen. Evt. nogle brædder.


Endelig er der nogle småting på huset med tagrender mv.


Pligtarbejde 14,15,21,22 marts.3. Konstituering af bestyrelsen


Ingen ændringer fra sidste år4 Økonomi


Kassebeholdningen siger: 128.297,16 kr.


5 Gensidig information


Der trænger til udluftning på taget. Broudvalget underrettes

Der udsendes nye vagtplaner for slusevagterne, og sæson og åbningstider er udvidet i år.

Det diskuteres stadig om slusen kan automatiseres - indtil da er der slusevagter der skal bemandes.6 Fastsættelse af pakkemøde/udsendelse


Anni pakker!7 Drøftelse af overskydende bådpladser 2015/Indskrivning


Der er indskrivning de dage der er pligtarbejde
8 Opgavefordeling kontrol af fortøjninger/HBL Nr.Fortøjningsvagter: Benny, Palle, Leon9 Opdatering af hjemmesiden


Leon sender beretningen – så skal referatet underskrives, og så kommer det på hjemmesiden10 Referat fra generalforsamlingen


Leon sender beretningen11 Evt.


Intet under evt.

Genveje til viden om HBL