Juni 2020

Referat af bestyrelsesmøde den 8/6 2020

 

Tilstede: Per, Lone, Anni, Johnny, Anders, Rudolf, Jakob, Rene, Arne, Leon, Henrik

 

 

Dagsorden:

 

  1. Opfølgning fra sidste møde – Leon

 

Leon har undersøgt om vi kunne få en HBL nøgle til slæbestedet i Hvidovre Havn. Det var desværre ikke muligt.

 

Vi har en del problemer med de unge, og vi får nok flere problemer i løbet af sommeren.

 

Rudolf bestiller et lave et par skilte med kun for medlemmer til at sætte på stakittet.

 

Vi har et par video attrapper - de sætter broudvalget op på broen.

 

Lone & René har er lavet en fin kasse til spillet. Der er ligeledes sat brokryds på broen.

 

 

  1. Status bådpladser Arne & Rene

 

Der er kun 2 jollepladser tilbage, og er på vej ud i omløb. Der er en reel plads tilbage, og 7 sommerpladser til udlejning.

 

Lone lave nye fortøjninger til Klubbåden – den er ikke det bedste eksempel.

 

 

  1. Fælles sejlads ved Lone

Lone har have lavet et forslag til en tur til Flakfortet – nu på lørdag. 

Der er kommer et flot opslag op på døren.

 

  1. Fortøjningsregler ved Rudolf

Rudolf og Lone har lavet nogle nye grundprincipper for fortøjninger. Noget er kommet på hjemmesiden, men når det er endelig færdigt, så sendes det bare til Jakob.

 

  1. Økonomi – Anni

294.016,89

 

-6 Evt

Intet under evt.

Genveje til viden om HBL