November 2021

Referat fra bestyrelsesmøde 1. November 2021

 

Deltager:  Anni, Rudolf, Leon,Johnny, Anders

Afbud: Henrik, Per,Jakob,Lone

Gæster:  Anette, Anette, Arne

 

 

-1 Forslag til nyt bestyrelsesmedlem

     Vi tænker hver i sær over kandidat til den kommende

     Generalforsamling.

 

-2 Drøftelse af forsøgsordninge med små joller kan ligge ved

     Den inderstedel af af broen, så de kan vinterfiske.

 

     Vi aftalte der kan ligger 3 joller med påhængsmotor på hver siden

     Af broen.

 

-3 Generalforsamling/standerstrygning.

      Fik afklaret hvem der tager sige af de praktisk opgaver.

 

-4 Bestyrelsens opslag til generalforsamlingens om brug a klubhuset.

      Vi talte at følge tidligere beslutning af 24.6.21 om bestyrelsen

      Tager stilling til de enkelte henvendelser.

 

-5. Økonomi:

       DKK 406.532,19

 

-6. Evt.

 

      Henvendelse om medlem og han agenter t låne sin bådplads ud, næste år og         

ikke deltage i pligtarbejde pga. udlandsrejse.

 

Vi kontakter medlemmet og informer om at pladsen ikke må lånes ud, jf vedtægterne

 

Rudolf ønsker fortøjringsreglerne skal lave om - Den øvrige bestyrelse var ikke ening i den beslutning.

   

 

Referent Leon

 

 

Genveje til viden om HBL