oktober

Referat fra bestyrelsesmøde i HBL - 1. oktober 2014 kl.19:00

Tilstede: Benny, Anni, Leon & Jakob

Afbud: Palle, Henrik.


Gensidig information

Der har været en del rod, smadret flasker, en bænk er gået i stykker mv. Kameraet kunne ikke opfange noget rigtigt.

Duehøgen er fløjet – vi afventer indkøb af en ny.

Virk.dk har sendt en opkrævning om affaldsafgift, men vi kan søge om at blive fritaget. Anni søger.


Vinterpladser til Joller

Benny har indkøbt hængelåse og slået nummer i dem. Der udleveres alene hængelåse til joller op til 5 meter.


Fælles aktiviteter i klubhuset i vintermånederne

Vi vil gerne have lidt mere liv i klubhuset om vinteren. Vi vil opfordre på generalforsamlingen til at bruge lokalet, og måske er der interesse for at genopleve tirsdagsklubben. Benny sætter en seddel op i klubhuset om der er interesse. 


Generalforsamlingen og standerstrygning

Leon bestiller 220 stk. smørrebrød + 3 ks. øl og 2 ks. vand. Benny hjælper med at køre.

Standerstrygning: Anni køber ind. Bestyrelsen hjælper med at servere mv.


Økonomi

144.578,76 kr. i kassen.


Evt:

Intet under evt.
Genveje til viden om HBL