Januar 2014

Referater fra møde i HBL - Januar 2014


Referat fra bestyrelsesmøde i HBL den 6. januar 2014


Til Stede: Leon, Anni, Benny, Alex, John, Johnny, Palle, Henrik


0. Referatet fra sidste møde i 2013 blev godkendt.


1. Konstituering af bestyrelsen valg af sekretær og næstformand

Bestyrelses konstituerede sig

Næstformand: Benny Røssum

Sekretær: Jakob Kjellberg


2. Gensidig information:

Opkrævning fra Topdanmark, hus og erhvervsansvarsforsikring. Vi svært ved se hvad vi får ud af erhvervsansvarsforsikring. Det blev besluttet at opsige erhvervsansvarsforsikringen, og få et tilbud på løsøre.

Spillet og flåden er på plads og funktionsdygtig

Medlem Søren Larsen er afgået ved døden. Der er sendt en buket, og der var flot repræsentation fra HBL til begravelsen.

Vi har fået en gavecheck på 2.500 kr. fra Super-Brugsen.

Tidligere bestyrelsesmedlemmer Torben og Henning har fået en gave.

Den 9. januar er der indkaldt til bestyrelsesmøde i Sydhavnsklubbernes Sluselaug. Fra HBL deltager Leon - og andre fra bestyrelsen er velkomne.


3. Planlægning af årets aktiviteter

21/2: Anni påtager sig pakkearbejdet, hvis Leon afleverer det til Anni den 21/2. Det indeholder: 1) Mærkedage, 2) Pligtarbejde, 3) Bestyrelsesliste, 4) Referat fra Bestyrelsesmøde.

Pligtarbejde: 22. + 23.+ 29. + 30. marts.

Indskrivning: Samme dato

Standerhejsning: Lørdag 5/4. kl. 14.00 – ”Festudvalget” spørges om de vil lave pølser.

Sommerfest 14/6 – Fra kl. 18.00

Standerstrygning 8/11 kl. 14.00

Generalforsamling – Leon spørger om den 20/11 er ledig i lille friheden.

Julefrokost: Lørdag den 29. november kl. 14.00.


4. Slusefrokost for slusevagterne

Afholdes den 25. januar i BKS. Alle er blevet kontaktet.


5.  Økonomi

Der står 147.184 kr. på bankbogen.


6. Evt.

Jakob køber i nyt domænenavn til hjemmeside, jf. beslutningen på generalforsamlingen.

Palle Indhenter tilbud på Alarm 

Henrik sekunderer Benny i arbejdet med check af fortøjninger og numre. 

Næste møde er den 3. februar. Der er ikke møder i juli og august.

Genveje til viden om HBL