Ekstraordinært bestyrelsesmøde 24/6 2021

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i HBL den 24. juni 2021

 

 

Dagsorden

Henvendelse fra et medlem angående hvem der bestemmer hvad klubhuset må bruges til og af hvem.

 

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at ved ønsker om brug at klubhus mv. ud over almindelig medlemsaktivitet, sker dette på baggrund af henvendelse til bestyrelsen, som på baggrund af den individuelle henvendelse vurderer, om det foreslåede brug giver mening i forhold til, hvad der varetager bådlaugets samlede interesser bedst.