Januar 2019

Referater fra møde i HBL - 7. Januar 2019


Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag 7 januar 2019

Bestyrelsen var fuldtallig.Dagsorden


1.Konstituering af bestyrelsen


Bestyrelsen forstætter uændret – Leon Formand, Benny næstformand, Jakob Sektetær.


2.Gensidig information


Der er kommet et tilbud på nye vinduer i facaden – til 45.000 inkl. moms. Dertil kommer der ekstraarbejde i forbindelse med indvendig. Vi afventer lige hvad der skal bruges på broen – og vi afventer generalforsamlingen, evt. med henblik på af skaffe frivilligt arbejdskraft.


Kommunen har skrevet angående om vil også vil afgive brugsretten til arealet rundt om Strandørehuset. Det vil vi gerne. Vi skal have afleveret nøglerne til huset.


Rudolf fortalte at Hung er gået i gang med at lave ramslaget, der er en vis optimisme i forhold til at det bliver færdigt til pligtarbejdet.


Vi har besluttet, at vi ændre fortøjningsanvisningen så vi fremadrettet ikke tillader fjedre. De der har fjedre nu, kan slide deres fortøjninger op, og ved nye fortøjninger så bruger vi kødben.


3.Dato for arrangementer 2019


Vi foreslår nogle datoer – under forudsætning af lokaler og


Standerhejsning: lørdag den 6. april kl. 14

Sommerfest: lørdag den 22. juni kl 17.

Standerstrygning: 9/11 – kl 14 

Generalforsamling: 21 /11 – med forbehold for lokale

Julefrokost: 30/114.Indskrivningen

16,17 marts 9-13 – indskrivning & mandag kl 16-185.Pligtarbejde

Pligtarbejde 16,17 marts 9-16 – indskrivning & mandag kl 16-18 + pligtarbejde 23.24 marts. 9-16

Pligtarbejde – 16-17/11 + 23-24/116.Ekstra ordinærgeneralforsamling i Sluselauget


Sluselauget indkalder til generelforsamling – der mangler nogle bestyrelsesmedlemmer i sluselauget (det forudsætter at man er medlem af en sejlklub/bådlaug). Det er den 16/1 kl 19.7.Medlemsliste 2019


Medlemslisten er blevet ajourført.8.Økonomi


244.814,13


9.Evt.


Varmepumpen – Leon bestiller

Der er kommet en rottefælde herned – lad den stå.Genveje til viden om HBL