Januar 2018

Referater fra møde i HBL - Januar 2018Bestyrelsen var vi fuldtallige.


1)Fastlæggelse af datoer for arrangementer


Standerhejsning: 8/4 - 14.00

Sommerfest: 23/6 – kl 16.00

Standerstrygning: 11/11 – kl 14.00

Generalforsamling:  21/11 – kl 19.00 – under forudsætning af vi kan få Friheden

Julefrokost: 1/12 – kl 14.00


2) Gensidig information

Leon har kontaktet Nordea Fonden – om udskiftning af broen – og fokus på andre fonde.

Anders – Broen er stabil nok – den falder ikke sammen – der kan laves bedre.

Efter en langt diskussion – vi skal søge 10 år med henblik på en hel udskiftning af broen.


Der er ekstraordinær generalforsamling i Sluselauget den 18/1 – der mangler et par bestyrelsesmedlemmer – og der er debat om en forhøjet cykelbro – men man er uenig om regningen. Det er svært af finde slusevagter – særlig hvis der ikke er en forhøjet cykelbro.  Palle tager med ind til mødet. Der kommer også en ”julefrokost” for slusevagterne senere i januar. 


Erik Jørgensen har tegnet en ændring med et par flere vinduesfag - Torben har kontakt med kommunen om godkendelse. Så må vi få et tilbud hvis vi får en tilladelse.


Der indkøbes et nyt panel med transformer.


Der er blevet klaget over der er hunde i klubhuset. Emnet blev behandlet på bestyrelsesmødet – vi mener ikke der er et så stort problem at vi vil gøre noget ved det – men vi opfordre generelt medlemmerne om at rydde op efter sig hvis der er blevet svinet.


3) Konstituering af bestyrelsen

Benny fortsætter som næstformand – Jakob som sekretær


4) Økonomi

182.271,10 kr.


5) Fundrasing – behandlet under punkt 2.


6) Evt

Anders: Der er ytret ønske om at bådene ligger må ligge ved broen om vinteren.

Det vurderes at det er for meget bøvl i forbindelse med pligtarbejde, forsikring mv.

Vi henviser i Hvidovre havn om vinteren.

Henning: Vi skal til at skærpe det med fortøjningerne – vi bør have en bøde.

Jakob: Vi kan overveje at sende mails i stedet for at sætte beskeder på – så er det lettere at dokumentere vi har påpeget at der er problemer.

Anders: Sidste forår – var der mange der ikke kunne komme i kontakt med Benny. Benny sender en mail til Jakob om de informationer Benny skal bruge – så kan vi skrive på hjemmesiden at man kan maile til Benny og ikke ringe, og hvis Benny er på ferie kan man sende til en anden.


Genveje til viden om HBL