August 2021

Referat af bestyrelsesmøde den 23-08 2021

 

 

  • Gensidig orientering

 

Forskellige løsninger for videoovervågning blev diskuteret – vi blev enige om

 

EL: Der blev diskuteret hvordan el på broen bliver brugt – aftalen er at det er ok at bruge midlertidigt, men ikke ved længerevarende forbrug eller drift af udstyr.

 

Fisketuren i september fra Sydhavnsklubberne er aflyst på grund af for få tilmeldinger.

 

Der er kulturhavnen arrangementet i weekenden

 

  1. november skal alle både der skal op via Hvidovre Havn da der skal laves arbejde i havnen.

 

Den 26/8 afholder grundejerforeneingen møde i klubhuset

 

 

  • Generalforsamlingen 18 november - Hvem er på valg, stiller alle op til genvalg.

Praktiske opgaver

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen

Udarbejdelse af indkaldelse til generalforsamling

Rene stiller op som broudvalgsformand.

 

18/11 er der generalforsamling – Anders vil gerne udtræde - Arne Schultz stiller op. Lone og Henrik fortsætter

 

Bestyrelsen kommer en time før (Jakob kommer senere) – og festudvalget sørger forhåbentlig for mad mv.

 

Vi udsender bestyrelsen ændringsforslag til §15.1

 

  • 15 Lovændringer:

1:Forslag til ændringer af bådelaugets love kan kun stilles til bestyrelsen og senest d. 15/8 hvert år. Ændringsforslag skal være påført som punkt på dagsordenen. For vedtagelse af lovændringer kræves at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget Såfremt der på generalforsamlingen fremkommer andre forslag til vedtægtsændringer end de med indkaldelsen fremsendte forslag, drøftes disse, men kan først vedtages på en ekstraordinær generalforsamling eller på den årlige generalforsamling.

 

 

Ønskes ændret

 

  • 15 Lovændringer:

1:Forslag til ændringer af bådelaugets love kan kun stilles til bestyrelsen og senest 3 uger før generalforsamlingen. Ændringsforslag skal enten være påført som punkt på dagsordenen ved udsendelsen af dagsordenen eller separat fremsendes til medlemmerne. For vedtagelse af lovændringer kræves at mindst 2/3 de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget Såfremt der på generalforsamlingen fremkommer andre forslag til vedtægtsændringer end de med indkaldelsen fremsendte forslag, drøftes disse, men kan først vedtages på en ekstraordinær generalforsamling eller på den årlige generalforsamling.

 

 

  • Salg af klubbåd

 

Vi har valgt at sælge klubbåden – der kommer et opslag på hjemmesiden – højeste bud seneste den 1/9 2021.

 

  • Stadfæste reglerne for fortøjninger

 

Leon vil gerne fortsætte vi har splejsninger.  

 

Vi laver en folder om hvordan vi strammer op efterlevelsen af reglerne fra 2022 i forbindelsen med tildeling af bådpladser

 

  • Pladsudlejning

 

Vi laver en folder om hvordan vi strammer op på reglerne fra 2022 i forbindelse med tildeling af bådpladser.

 

  • Økonomi

 

338.879,02

 

 

 

 

Genveje til viden om HBL