Juni 2021

Referat af bestyrelsesmøde i HBL den 7. juni 2021

 

 

- 1 - Information fra formanden

- 2  - Drøftelse af økonomi

- 3 - Beslutning om opsættelsen af video overvågning

- 4 - Ønske fra festudvalget om bevilling af parasol

- 5 - Status på sommerpladser/venteliste

- 6 - Afholdelse af sommerfest?

- 7 - Evt.

 

  1. Information fra formanden

Leon har være til slusemøde. Der var ønske om en fælles fisketur. René meldte sig positiv i forhold til at arrangere.

 

Der var en diskussion om fortøjninger, og hvor strikt kontrollerne skulle være. Det blev besluttet, at det var de der kontrollerede fortøjningerne der lagde linjen.

 

 

  1. Økonomi v. Anni

 

Kr. 340.477,95.

 

  1. Beslutning om opsættelsen af video overvågning

Flemming var ikke kommet så meget videre. Jakob vil prøve at se på de tekniske muligheder. Det blev besluttet at der var en økonomiramme på kr. 10.000 som der kunne disponeres over.

 

4 - Ønske fra festudvalget om bevilling af parasol

Dette var tidligere bevilliget. Festudvalget ville gerne have 2 parasoller. Dette blev også bevilliget.

 

- 5 - Status på sommerpladser/venteliste

Der er stadig nogle der ikke er kommet i vandet. Formelt set disponere bestyrelsen over disse per 1/6. Det blev besluttet, at der igen i år vil blive taget kontakt til de der ikke er kommet i vandet endnu, men det er sidste år vi yder denne service. På generalforsamlingen og ved tildeling af bådpladser næste år, vil alle få skriftelig besked på denne praksis ændring.

 

- 6 - Afholdelse af sommerfest?

Der afholdes sommerfest den 19/6. En del af festudvalget kan ikke den dag, men Anni og Anders vil godt hjælp til med det praktiske. 

 

 

Genveje til viden om HBL