September

Referat fra bestyrelsesmøde i HBL 8. september 2014 kl.19:00


Tilstede: John, Benny, Leon, Anni, Alex, Palle, Johnny, Henrik, Jakob + Broudvalget ved Rudolf & Anders.


Dagsorden:

- Gensidig orientering

- Jubilæumsfester herunder økonomisk oversigt

- Generalforsamlingen

- Tildeling af vinterplads på P- Pladsen

- Økonomi

- Evt.


Gensidig orientering:

Arbejdsopgaver for broen i vinteren: Der skal skiftes en del pæle, men det venter til næste år. Dog hentes ca. 10 pæle fra huset. Ramslagets spil skal laves – Jan har lovet at hjælpe Rudolf – samt med at se på kompressoren. Tagrenden i syd øst hjørnet er utæt og havelågen skal efterset, sammen med en række andre småting.

Vi har købt en mågeskræmmer – den virkede i 3 dage – Hung vil reparerer den igen.

Udmeldelser: Anne Jørensen - Henning Jønson – Brian de Fris.

Per oktober mødet flytter vi bestyrelsesmødet til om onsdagen – så flest muligt kan detage.


Jubilæumsfester herunder økonomisk oversigt

Det var en rigtig god fest – god mad, musik og et godt arrangement.

Foreløbig HBL bidrag: 36.207 kr. + 2500 kr. + toiletvogne – så vi regner med totalt 45.000 kr.


Generalforsamlingen den 20/11

Jakob husker at ligge vedtægtsændringerne på hjemmesiden fra sidste generalforsamlingen.

Henrik genopstiller ikke som bestyrelsessuppleant.  John overvejer at trække sig fra bestyrelsen.

Hvis der ikke kan vælges et festudvalg, så bliver der ikke fester.

Vi plejer at købe 225 stk. smørrebrød.

Benny henter nøgle dagen før 9-16 i buret i Friheden.


Tildeling af vinterplads på P- Pladsen

NYT: Man skal henvende sig til Benny for at få pladsnummer hvis man vil have vinteropbevaring. Der laves opslag i klubhuset.


Økonomi: 113.119,06


Evt: Intet under evt.




Genveje til viden om HBL