September 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 2. september i HBL

 

 

Fremmøde.

Anni, Leon, Jakob, Anders, Johnny, Henrik

 


 

1. Gensidig information

Et enkelt medlem har meldt sig ud.

Der er hængt en seddel op med de sidste slusevagter.

 

2. Efterårets pligtarbejde, hvad skal prioriteres

Det er ikke det store – det er de samme opgaver som sidste år.

Der indkaldes 4 hold – med en forventning om at der kan nås med 2 hold hvis vejeret arter sig.

 

3. Økonomi

238.038,21 kr.

 

4. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens forslag af den 14/8 om nedbringelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 blev vedtaget fremsat. Hvis der er medlemmer der stiller op, så trækker vi forslaget.

 

5. Generalforsamling, hvem gør hvad

Festudvalget gør det meste – der skal hentes en nøgle. Leon og Anni aftaler hvem der gør det.

Henning Hansen er dirigent.

 

6. Julefrokost

30/11 kl 14. Leon har lavet udkast til indbydelse.

 

7. Evt.

Hvis der en der gerne vil stå for en for fortøjninger.

 

Vi skal fremlægge tilbuddet om nye vinduer på generalforsamling – vores indstilling er er nej; 45.000 kr. + maling mv.  Vi vil vi hellere bruge på bro mv.

Genveje til viden om HBL