Mar2015

Referat fra bestyrelsesmøde i HBL 13. april 2015 kl.19:00


Tilstede: Leon, Benny, Anni, Jakob, Palle, John

Afbud Henrik

Johnny & Alex fraværende


Dagsorden:

- 1 Gensidig orientering

- 2 Slusevagter

- 3 Åbning af broen

- 4 Bådpladser/ Indskrivning v/ Benny Røsum

- 5 Økonomi v/Anni Bjerg

- 6 Standerhejsning V/ festudvalget

- 7 Evt.Ad. 1 Gensidig orientering

Leon har Skrevet til kommune ang. den høje pladsleje om vinteren i Suset – vi afventer svar.

Broudvalget har besluttet at indkøbe en ny trækvogn – til 1.800 kr. i Svendborg + fragt  (anslået 1.000 kr.)   – det er vigtigt at den fremadrettet bliver låst fast.

Strandørehuset får nyt tag på kommunens regning – ca. 30.000 kr.

Pasun påhængsmotoren er ikke særligt pålidelig. Vi skal se på noget nyt, men vi skal lige overveje vægt i forhold til ydevne.

Vinterbaderne kan ikke få tilladelse af miljømyndighederne til at ligge for enden af broen.

Pligtarbejde og indkaldelse af sidste hold – det bliver engang sidst i maj.

Det er noget bøvl med trekantslisterne på taget, vi skal overveje at udskifte dem før de ødelægger taget.


Ad. 2 Slusevagter

Der er nye åbningstider

Fra og med 1. april til og med 6. september kan slusen passeres

Mandag – Torsdag kl. 09:00 -10:00 &  kl. 18:30 - 20:00

Fredag - Søndag kl. 09:00 -10:00 & kl. 17:00 - 20:00


Fra og med 11. september til og med 15. november kan slusen passeres

Fredag - Søndag kl. 09:00 -10:00 & kl. 18:00 - 19:00


HBL stiller også i år med slusevagter . Hvis der er nogle der hører om nogle der kunne være interesseret i at være slusevagt, så sig det endelig til Leon.


Ad. 3 Åbning af broen

Det første lagde sig 26/3 – 2015 – så vi var tidligt ude i år.


Ad. 4 Bådpladser/ Indskrivning v/ Benny Røsum

Der er 12 personer der ikke har vist sygesikring og forsikring, en del af dem nogle kommer ikke i.

Der er ca. 10 småjolle pladser – og 3 pladser midt.  Så vi har måske 10 reelle pladser – og småjollepladserne. Vi skal overveje en indsats.

Leon tager kontakt til Hvidovre Avis.

Jakob laver er skilt til skab som sidste år


Ad. 5 Økonomi v/Anni Bjerg

138.249,94


Ad. 6 Standerhejsning V/ festudvalget

Flot fremøde, og stor ros til festudvalget – og pølserne var rigtig gode i år. Flot!!!


Ad. 7 Evt.

Intet under evt.

Næste møde er mandag den 1. juni klokken 19.00 – og der er smørrebrød. Vi inviterer festudvalget – så kan de få lov til at sidde ned for engang skyld.


 


Genveje til viden om HBL