Juni 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i HBL 2. juni 2014 kl.19:001. Gensidig information

Tony Floran har trukket sig fra festudvalg.

Leon har været i gang med at flytte både. Den der ligger tilbage, er det svært at finde navn på.

Vi kan overveje at lave et låsesystem som skal være på så vi kan se hvem der ligger hvor. Men det er uklart om vi kan gøre det.  Leon prøver at kontakte Michael Daugaard fra vej og park, og se om vi kan få en dialog om parkeringspladsen.

Kamera er placeret på ramslag. Vi må spørge broudvalget om de regner med at tage det ned.


2. Sommerfest/Jubilæumsfest

Vi er udfordret af, at Tony har trukket sig.

Slagteren på Bredalsvej spørges om der kan leveres en komplet løsning. Palle spørger til slager. John spørger til et telt. 26825140


3. Hvilke opgaver ligger og venter på os efter sommer ferien

Indkaldelse til Generalforsamling og pligtarbejde skal ud i august. Anni og Leon gør det. 


4. Slusevagter

Slusevagterne har kontaktet for nye slusevagter. Hung har givet udtryk for at han gerne vil give en hånd med.


5. Opdateret broliste/medlemsliste  Anni/Benny

Der er lavet nye, og der er hængt nye op på opslagsorden.


6. Kontrol af fortøjninger og HBL nr.

Benny kigger på fortøjninger sammen med Palle på Grundlovsdag kl. 9.30.


7. Økonomi

147.883,46 er kassebeholdningen.


8. Evt.

Vi har løst problemet med Googlesøgningerne, så vi nu kommer op i søgningerne på et rigtigt tidspunkt.Genveje til viden om HBL