April2014

Referat fra bestyrelsesmøde i HBL 7. april 2014 kl.19:00


Deltagere:Anni, Leon, Alex, Benny, Tonny, Jakob, John, Palle, Anni, Johnny.

Afbud: Henrik


1- Jubilæums fest / v. Tonny Florang

Sommerfest den 23.august 2014. Start kl. 17, mad klokken. 18

Der bliver udsendt brev til alle medlemmer om festen.  På  baggrund af tilmeldinger planlægges de nærmere detaljer.


2- Godkendelse af referat fra sidste møde

Der har ikke været kommentarer til det rundsendte referat.

Der er problemer med cylinderen på nordbroen – også nøglen til spilskabet er noget stram. Benny ser på det.


3- Gensidig information

Sluselauget er gået lidt i stå, og det går lidt langsomt med at udfylde dem. Hvis der ikke er flere der skive sig på, så bliver vi nødt til at meddele at vi ikke kan udfylde alle vagterne. Det er utrolig godt arbejde der er lavet med broen, og det har været fantastisk godt organiseret.  Der mangler lidt kantlister endnu, men det kommer snart på

.

4- Broudvalget v/Palle/Alex hvordan er arbejdet forløbet

Det har også været broudvalgets opgave at arbejdet har gået rigtig godt. Der har endvidere været gjort hovedrent, ligesom septiktanken er blevet ordnet. Der vil blive lavet en plan til efterårsarbejdet om de ting der mangler.

Ramslaget er gået i stykker. Der skal nye lejer på. Vi skal huske at introducere dem der betjener ramslaget grundigt, så der ikke kommer så mange skader på ramslaget.


5-Bådpladser v/Benny

Det ser fornuftigt ud.. Der er nogle enkelte jollepladser tilbage til fordeling. De fleste på venteliste har fået en plads. Generelt er det gået fint.


6- Økonomi v/Anni

Kassebeholdningen er 144.393,65 kr.


7- Hjemmesiden

Vi prøvet at købe add words til Google så den bliver lettere at finde.


8- Evt

Leon – John, Jakob og Benny er på alarmlisten.


Næste møde den 5. maj. 


Genveje til viden om HBL