Bådpladser

Bådpladser i HBL 


Bådpladser tildeles hvert år i marts måned. Bestyrelsen tilstræber kontinuitet i tildelingen af bådpladser, så man i udgangspunktet tilbydes den bådplads man havde året forinden, men der kan ske ændringer hvis bestyrelsen skynder at dette er hensigtsmæssigt.


På de dage hvor der er pligtarbejde,  skal medlemmer der ønsker bådplads møde personligt med en kopi af forsikringspolice til båden. Hvis en person er forhindret i at komme de pågældende dage, kan det aftales at komme til fx et bestyrelsesmøde. Det er ikke tilladt at ligge en båd ved broen, hvis det ikke er gylldig forsikring.Administrationen af bådpladser varetages af

Arne Schultz
Mail: Arne.schultz8@gmail.com


og 

Rene Pedersen
Mail: Murerskyggen@gmail.com


Både med plads i Hvidovre Bådelaug kan købe frihavnsmærkser og klubvimpler.


HBL råder over et mindre antal skure på grunden. Det er muligt at leje disse for 150 kr. per år. Alle skure er pt. udlejet, men man kan kontakte sekretæren for at skrive sig på venteliste.


De største både der er plads til i ved broen i Hvidovre Bådelaug er 24 fod, 2,7 meter brede.   


HBL går meget op i, at alle både ved broen følger fortøjningsanvisningerne og at der er påsat HBL nummer


Fortøjningsanvisningerne kan findes her:

Genveje til viden om HBL