Hvidovre bådelaug

Velkommen til Hvidovre Bådelaug - HBL


Hvidovre Bådelaug - HBL -  www.hvidovrebaadelaug.dk


Hvidovre Bådelaug er en forening stiftet for at stille bådpladser og klubhus til rådighed,  sikre sammenhold mellem medlemmerne, og medvirke til at højnelse af godt sømandsskab. Alle borgere med bopæl i Hvidovre er velkomne som medlemmer. HBL vil gerne ses som en åben forening med plads til alle der ønsker at bidrage til foreningens formål. Er du ikke borger i Hvidovre, kan du leje en bådplads uden at være medlem, hvis der er ledige pladser.


  • Pladstildeling: 14. og 15. marts kl. 9 til 13. Samt 17. marts kl. 16 til 18.
  • Pligtarbejde: 14. og 15. samt 21. og 22. marts. 











Genveje til viden om HBL

Copyright ©  All Rights Reserved